INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA D+P+2E, BAZIN ETANS VIDANJABIL, PUT FORAT, SISTEMATIZARE TEREN si AMENAJARI EXTERIOARE „ IN LOC NEGRESTI- OAS, STR. TALNA , NR. 110, EXTRAS CF 114387; NR. CAD. 114387”

Argumentare: Pe terenul cu nr cadastral 114387 , situat în intravilanul orașului Negrești Oaș, Str. Talna, nr. 110, beneficiarul dorește realizarea acestei investiții.
Beneficiar: OROS GRIGOR si OROS DORINA.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului urbanstic zonal in perioada 08.04.2024- 11.04.2024.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Cionca Angela, adresa Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon 0261-854845, e-mail [email protected]
Observațiile sunt necesare în vederea elaborării P.U.Z.

Răspunsul la observațiile transmise, va fi pus la dispoziția publicului până la data de 12.04.2024 prin:

– răspunsuri la scrisorile depuse la registratura autorității publice locale
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
– etapa pregatitoare: Dezbatere publica prin transmiterea de observatii si propuneri pana la data de 12.04.2024
– etapa de elaborare a propunerilor estimat mai 2024
– Elaborare Raportul consultarii publice estimat iunie 2024

DESCARCA DOCUMENTUL

Source