• Dispoziția nr.454/27.06.2022 privind adoptarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025 la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Brad, desemnarea coordonatorului implementării Planului de Integritate la nivel de funcție de conducere, precum și a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în Planul de Integritate la nivel de funcție de execuție
  • PLAN DE INTEGRITATE al UAT Municipiul Brad – Primăria pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025

Source