În data de  14.03.2024 în Foaierul Cinematografului ”Flacăra” din municipiul Turnu Măgurele au avut loc dezbateri ale Asociațiilor de Proprietari și Liga Națională ”Habitat” pe tema  – Locuințe în Siguranță.

Au participat:

Reprezentanții Asociațiilor de proprietari de pe raza municipiului Turnu Măgurele;

Mihai Mereuță – Președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat;

Dănuț Cuclea –Primarul municipiului Turnu Măgurele;

Mușat Diana – Reprezentant al Inspectoratului Poliției Județene Teleorman;

Reprezentanți ai SC APA SERV S.A., furnizorul de servicii de apă și canalizare.

Personal din cadrul Compartimentului de specialitate privind îndrumarea legislativă a Asociațiilor de Proprietari din cadrul Primăriei Turnu Măgurele

Pe agenda evenimentului  au fost dezbătute probleme precum:

-locuințe în siguranță – prezentate de Mușat Diana reprezentant al Inspectoratului Poliției Județene;

-asigurarea locuințelor (asigurarea obligatorie și asigurarea facultativă);

-asigurarea de răspundere civilă la asociațiile de proprietari;

-probleme ale asociațiilor de proprietari din Turnu Măgurele.

Președintele Ligii Naționale Habitat – Mihai Mereuță a prezentat propunerile legislative de modificare a Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. În cadrul discuțiilor interactive au fost prezentate probleme cu care s-au confruntat Asociațiile de Proprietari de pe raza municipiului Turnu Măgurele, s-au făcut propuneri de modificare pe unele articole ale legii plecând de la problemele întâmpinate în teritoriu de către organele de conducere ale asociațiilor de proprietari sau semnalate de proprietarii prezenți  în Adunările Generale Anuale ale Asociațiilor de Proprietari.

Source