În sedința de Consiliu Local Miroslava din 24 septembrie 2020 s-a aprobat trecerea, în condițiile legii, a unui teren în suprafață de 12 ha, aparținând domeniului public al comunei Miroslava intravilan, din domeniul public al comunei Miroslava, și administrarea Consiliului Local Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului Regional de Boli Cardiovasculare

În luna aprilie 2018 un incendiu puternic a oprit activitatea Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași producându-i pagube materiale importante, blocul operator al IBCV fiind inundat şi declarat inutilizabil. Concomitent, au mai fost inundate spaţiile destinate Unităţii de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici, secţia ATI aferentă sălii de operaţii de la clinica de urologie şi dializa de la clinica de nefrologie a Spitalului „Dr. C.I. Parhon”.  De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi (DSP) a dispus direcţionarea bolnavilor din această zonă către centre similare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi Timişoara.

După evenimentul nefericit, deși întreaga echipă a institutului a depus eforturi foarte mari de organizare în vederea reluării în cel mai scurt timp a activității, autoritățile locale și centrale alături de reprezentanții instituției au concluzionat că în urma pagubelor produse de incendiu se impune construirea unui nou spital cel afectat neputând fi folosit la capacitatea maximă necesară zonei Moldovei.

Având în vedere că la nivelul municipiului Iași nu s-a identificat o suprafață de teren pentru realizarea acestui proiect, s-a propus realizarea unei investiții noi pe teritoriul comunei Miroslava pe o suprafață de teren de 12 ha. Terenul propus de către Miroslava are acces direct la șoseaua de centură a municipiului Iași și are acces facil pentru toți potențialii pacienți din Regiunea Nord-Est (cu acces la Drumul European 85 și Drumul Județean 248A). De asemenea, în zona studiată nu sunt restricții pentru realizarea unui heliport, necesar unui spital cu standarde la nivel european.

Construcția unui sediu nou, dedicat Institutului de Boli Cardiovasculare Iași se impune prin necesitatea deservirii populației cu afecțiuni cardiovasculare provenite dintr-un areal geografic vast, respectiv întreaga regiune a Moldovei (5,5 milioane locuitori), reducerea numărului de copii și adulți care accesează anual la formularele E112, scăderea cheltuielilor logistice legate de transportul pacienților către alte centre de specialitate și a sumelor decontate către instituții private. Obiectivul major al demersului vizează reducerea mortalității persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare din teritoriul Moldovei care, în momentul de față, sunt obligate să se adreseze altor centre, asistență medicală din țară și străinătate. Acest proiect va conduce la dezvoltarea zonei și promovarea comunei Miroslava la nivel național și internațional.

Demersuri comune ale primăriei Miroslava și IBCV Iași făcute la sediul Ministerului Sănătății pentru întreprinderea demersurilor legale pentru realizarea acestui spital la Miroslava au dat roade.

Pe parcursul anului 2019 la solicitarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași (IBCV Iași), UAT comuna Miroslava, județul Iași a transmis mai multe solicitări către Ministerul Sănătății pentru realizarea unui spital nou de boli cardiovasculare pe teritoriul administrativ al comunei Miroslava, județul Iași.

IBCV Iași este o unitate sanitară terțiară de utilitate publică cu paturi localizată în municipiul Iași, finanțată din venituri proprii și din bugetul Ministerului Sănătății reprezentate de furnizarea de servicii medicale, pe bază de contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi. IBCV Iași oferă servicii medicale clinice în regim de spitalizare continuă și de zi, dedicate specialităților cardiologie, cardiologie intervențională, electrofiziologie, chirurgie cardiovasculară, pentru aproximativ 32000 pacienți/an (31596 în 2017; 32132 în 2016; 36318 în 2015; 29055 în 2014; 30122 în 2013). IBCV Iași funcționează în clădire comună cu Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” (clinici de urologie, nefrologie și medicină internă). Concret, IBCV Iași ocupă în totalitate etajele 4, 5, 6 și parțial parterul celor 2 clădiri care intră în componența Spitalului Parhon. În acest spațiu își desfășoară activitatea 42 medici și 170 asistente.

IBCV Iași este o instituție medicală clasificată gradul 1M având în prezent o capacitate de 130 paturi, conform structurii aprobate de Ministerul Sănătății. Unitatea sanitară este încadrată în categoria „Nivel acreditat”. Din decembrie 2010 Institutul este certificat pentru sistemul de management al calității conform standardului internațional SR RN ISO 9001. IBCV Iași aparține tipului de spital de specialitate: cardiologie, cardiologie intervențională și cateterism cardiac, explorări funcționale și electrofiziologie cardiacă, terapie intensivă coronarieni, chirurgie cardiovasculară adulți și pediatrică, anestezie-terapie intensivă, cardiologie preventivă și recuperare cardiovasculară. IBCV deservește o populație de aproximativ 5,5 milioane de locuitori provenită dintr-un areal geografic corespunzător celor 8 județe din Moldova fiind unicul centru european arondat unui număr atât de mare de locuitori.

IBCV Iași este unicul centru din regiunea Nord-Est a României care oferă servicii de chirurgie cardiovasculară adulți, tratament chirurgical și intervențional al malformațiilor cardiace congenitale la copii și adulți, tratament endovascular al maladiilor aortei (EVAR – EndoVascular Aortic Repair) și stenozei aortice (TAVI – TransAortic Valve Implantation), electrofiziologie și implantare de dispozitive cardiace, tratament intervențional al fibrilației atriale, de unde derivă necesitatea extinderii și modernizării actualei clădiri.

În acest moment, IBCV Iași are următoarea structură: Secţia Clinică de Cardiologie Medicală, Unitatea de terapie intensivă coronarieni; Secţia clinică chirurgie cardiovasculară; Secţia anestezie terapie intensivă; Centrul de primire urgențe de specialitate; Laborator de analize medicale; Laborator explorări funcţionale invazive; Laborator explorări funcţionale neinvazive; Laborator anatomie patologică; Laborator radiologie şi imagistică medicală; Centrul de cercetare și tratament invaziv al fibrilației atriale; Ambulator integrat.

Urmare a ședințelor de lucru și a numeroaselor întâlniri între reprezentații Ministerului Sănătății, IBCV Iași și UAT Comuna Miroslava, județul Iași și potrivit OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă se va pregăti un proiect cu finanțare nerambursabilă pentru realizarea investiției <Institutul Regional de Boli Cardiovasculare>.

Pentru zona de Nord-Est și Sud-Est a Romaniei ca graniță de Est a Uniunii Europene și pentru tările cu care se învecinează în această zona se impune de urgență construirea unui spital cu 430 de paturi care să rezolve urmatoarele cerințe:

  • asigurarea asistenței medicale optime pentru populația aflată în aria de adresabilitate a noului spital;
  • ofertă complexă a serviciilor medicate cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie cardiovasculara pediatrică completată cu servicii de geriatrie și ingrijiri  paleative;
  • folosirea  la potential  maxim  a  cadrelor  cu  studii  superioare și medii  care  în  prezent  își desfășoară activitatea în cadrul <Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.  Dr. George I.M. Georgescu” Iași>  în condițiile de mai sus.

Institutul Regional de Boli Cardiovasculare va fi un holding de spitale și clinici care vor concura la tratamentul bolilor cardiovasculare, a recuperării cardiologice, precum și alte activități. Institutul Regional de Boli Cardiovasculare va cuprinde: ambulatoriu și triaj primire urgențe, clinică de chirurghie cardiovasculară pentru adulți, clinică de chirurghie infantilă, clinică de cardiologie, clinică de prevenție și recuperare cardiovasculară, clinică de îngrijiri paleative cardiovasculare. Acest holding de spitale și clinici va cuprinde și următoarele investiții: farmacii aferente fiecărei clinici, bibliotecă cu 2-3 săli de studiu, săli de conferințe, laboratoare de analize și alte investigații necesare bolnavilor, policlinică, săli de studiu pentru studenții în practică, hotel pentru bolnavii veniți în tratament din alte zone ale țării sau străinătate, cantină pentru spital/restaurant vizitatori, garaj auto/elicopter, grup administrativ, atelier de dezinfecție, dotare aparatură de ultimă generație/ambulanțe și elicopter, spălătorie, etc.

Valoarea exactă a investiției se va stabili în urma realizării studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Noua construcție va rezolva în primul rând starea de sănătate pentru 5,5 milioane de locuitori din rândul cărora provin pacienții <Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.  Dr. George I.M. Georgescu” Iași> la care se adaugă cei din zonele de peste granița României (Republica Moldova, Ucraina). Noul spital va asigura noi locuri de muncă pentru medici, cadre medii și cele cu înaltă calificare din această zonă a țării.

„Ideea construirii unui nou spital la Miroslava este mai veche, de când am propus o locație pentru Spitalul Regional de Urgențe Iași. Am susținut, promovat și îmbrățișat ideea dlui prof. dr. Grigore Tinică, managerul IBCV Iași pentru realizarea acestui proiect la Miroslava care va aduce plusvaloare și va dezvolta zona în multe direcții. Noi, ca și autoritate publică locală am analizat cu celeritate orice propunere în acest sens, din partea guvernului. Așadar, după ce am primit scrisoarea din partea Ministerului Sănătății, am propus de urgență spre analiză și decizie această solicitare Consiliului Local Miroslava”, a declarat Dan Niță, primarul comunei Miroslava, județul Iași.

Source