Înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în Sistemul integrat de cadastru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), care este unul dintre proiectele majore ale statului Român şi care are drept scop înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri si apartamente) din România în Sistemul […] Source