Pentru sezonul rece 2021-2022, dosarele privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot depune in perioada 11 octombrie – 25 octombrie

Atenție: În lunile următoare – începând cu luna noiembrie – dosarele vor fi depuse în intervalul lunar 08-20!

Beneficiari:

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Lista documentelor utilizate:

➢ Cerere-declaratie pe propria raspundere; Anexa 1;

➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere valabil, contract de comodat,contract de donatie;

➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, certificat nastere pentru minori;

➢ Certificat de casatorie;

➢ Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;

➢ Adeverintă Registrul Agricol;

➢ Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Copie factura de gaze sau factura energie electica , dupa caz;

➢ Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

➢ Copie talon autoturism, daca este cazul.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei:

Bunuri imobile

  • Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
  • Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

Bunuri mobile

  • Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile;
  • Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani;
  • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze;
  • Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
  • Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereal;
  • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

  • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

Terenuri/animale si/sau pasari

  • Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului!

Comments

comments

Source