Lista cuprinzand documentele de interes public:

– actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

-structura organizatorica ,atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

-numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

-coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,respective:denumirea,sediul,numerele de telefon,fax,adresa de e-mail si adresa paginii de internet

-sursele financiare,bugetul si bilantul contabil

-programele si strategiile proprii

– lista cuprinzand documentele de interes public

-lista cuprinzand categoriile de documente produse si gestionate potrivit legii

-modalitatiile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Source