În conformitate cu prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei Source