La evenimentele organizate in luna noiembrie 2021 in vederea identificarii grupului țintă pentru proiect ” Servicii integrate in GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea POCU/827/5/2/140782”, implementat de către Oras Odobesti, în parteneriat cu Școala gimnazială Ioan Cimpineanu si Asociatia GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea au participat persoane adulte somere, inactive, persoane varstnice. In cadrul acestor activitati s-a desfasurat sesiune de informare a comunitatii asupra serviciului social, pentru potentialii beneficiari s-au intocmit dosarele de inscriere in grupul tinta, urmand inscrierea in Centrul de zi asistenta si recuperare.

Source