„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“

„ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

 

 Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor
Investiția I1 –  Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune
Subinvestiția I1.a – „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”

 

Obiectivul general al proiectului: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

 

Obiective specifice: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Proiectul va sprijini activități/acțiuni specifice realizării investiției necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Roman, pentru optimizarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și asigurarea premiselor pentru atingerea indicatorilor legați de colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Roman.

 

Indicatori de proiect:

  • Centre de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale = 1 buc;
  • Cantitatea de deșeuri colectate separat = 11.007,58 tone/an/centru;
  • Rata de reciclare = 40,00 % deșeuri colectate separat/centru.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 19.04.2023
Data finalizării proiectului: 30.09.2024
Codul proiectului: C3I1A0122000374 

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 4.558.786,52 lei (cu TVA)

Source