În vederea prelungirii contractelor de închiriere locuintă ANL, solicităm ca până la data de 23 decembrie 2022, să depuneți la Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele, următoarele documente:

  • cerere tip, pentru prelungirea contractului de închiriere întocmită de titular în nume propriu însoțită de copie act de identitate;
  • adeverință de la Asociația de locatari nr. 1 ANL, din care să reiasă componența familiei și faptul că nu înregistrați debite mai vechi de 3 (trei) luni la cheltuieli comune de întreținere;
  • adeverință de la S.C. APA SERV S.A., că nu înregistrați debite mai vechi de 3 (trei) luni la apă rece și canal.   

          În cazul înregistrării cu debite restante, mai vechi de 3 (trei) luni, la chirie, cheltuieli comune de întreținere ( către asociația de locatari) și utilități ( către Apa Serv S.A.)  sau a neprezentării  documentelor solicitate mai sus,  nu se va aproba prelungirea contractului de închiriere.

      Informații suplimentare la telefon 0247.416.451 int. 108.

Source