?În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului municipiului Adjud, dl. ec. Nechifor Florin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, care va fi supus analizei şi avizării Consiliului local al municipiului Adjud în cadrul şedinţei ordinare din 17 decembrie 2020, precum şi ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE pentru proiectul propus, ÎN ZIUA DE 23 NOIEMBRIE 2020, ORA 15.00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ADJUD DIN STRADA STADIONULUI, NR. 2.
ℹ️Textul complet al proiectului de hotărâre, însoţit de Expunerea de motive a Primarului municipiului Adjud şi Raportul de specialitate al Serviciului Impozite și Taxe Locale, poate fi consultat aici ➡️https://adjud.ro/assets/img/2020/01/pr-138.pdf.
ℹ️Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii Publice şi Registratură din cadrul Primăriei municipiului Adjud, în timpul programului de lucru sau prin e-mail: [email protected], până la data de 20 noiembrie 2020.
✅Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm la sediul Primăriei municipiului Adjud luni, 23 noiembrie 2020, ora 15:00.

Source