În Cartierul Bahne construim un Centru Multifunctional, în locul G2

Primăria Municipiul Focşani a semnat contractul european de finanțare pentru proiectul „Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”, clădirea urmând să fie amplasată pe locul fostului bloc G2, din Cartierul Bahne.
Pe lângă acest Centru Multifuncțional destinat desfășurării de activități educative, culturale, recreative și sociale, în zonă se va amenaja și un loc de joacă pentru copii, precum și un spațiu verde, destinate adulților și copiilor.
Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1-Dezvoltare locală Sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).
Valoarea totală a proiectului este 8.139.947,54 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 5.985.270,76 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 189.008,54 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 126.005,70 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 51 de luni, respectiv între 30 octombrie 2019 și data de 31 decembrie 2023.
Acest proiect, ca și restul proiectelor de investiții din Cartierul Bahne, urmărește îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în zonă, cu efecte asupra reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source