Conform OUG nr.84/2020, OUG nr.115/2020, respectiv OUG nr.133/2020 vă comunicăm faptul că incepând cu data 04.03.2021, va incepe livrarea produselor alimentare – Tranșa 2, respectiv livrarea produselor de igienă-Tranșa 3, către persoanele beneficiare a Programului POAD.
Adresa de livrare a produselor alimentare, respectiv a produselor de igienă este Municipiul Focșani, str. 1 Decembrie nr.32, în incinta Colegiului Tehnic ,,Ion Mincu,,
Distribuirea produselor se va efectua după următorul program:
-Luni-Joi interval orar 09:30 -15:30, vineri interval orar 09:30-13:30
În vederea unei bune desfășurări a acțiunii de distribuire vă rugăm respectați prevederile ART.4 al. (1)-(2)-(4) din OUG. nr.84/2020
ART. 4
(1) Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire, stabilite de prefect prin ordin, la propunerea reprezentantului legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, sau se livrează la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către prefect.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, prefectul sau reprezentantul acestuia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale sau/şi al organizaţiilor neguvernamentale.
(4) Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor de igienă de către destinatarii finali.

Source