C O M U N I C A T

În atenţia fermierilor de pe raza Municipiului Timişoara

 Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2022-018087/19.07.2022 prin care se comunică prevederile art. 18, alin. (5̂3) şi (5̂4), din Ordinul nr. 190/83/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020, pe această cale, informăm toţi fermierii de pe raza Municipiului Timişoara următoarele:

Suprafeţele de terenuri cu destinaţie agricolă ocupate cu culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înştiinţări conform prevederilor art. 15, pot fi recoltate sau reînsămânţate şi anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

– Producătorii agricoli au obligaţia identificării culturii afectate, a blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi şi menţinerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânţate, în suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziţia Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor în vederea completării procesului-verbal de constatare.     

SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

Anexă

The post În atenţia fermierilor de pe raza Municipiului Timişoara first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source