DEZVOLTARE LOCALĂ – HORODNIC DE JOS – Chestionare

COMPLETAȚI ȘI DVS !

Chestionare pentru DEZVOLTARE LOCALĂ
 

Ionel Andrișan

 
ℹ📣În atenția cetățenilor comunei Horodnic de Jos❗
În perioada actuală, comuna Horodnic de Jos este în proces de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027.
🟢Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale comunei, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din comună, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul comunei Horodnic de Jos, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare 2021-2027.
🟢În vederea realizării unei strategii de dezvoltare locală care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor comunei privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarelor de mai jos. Participarea și opinia dumneavoastră sunt importante pentru elaborarea acestei strategii de dezvoltare!
Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră!
Chestionar 1 (4 pagini): https://forms.gle/SWM7Kaq4X1abn9K98
 

Source