Împodobește-ți vitrinele și poți primi în dar o reducere de impozit de la Primăria Municipiului Focșani

Primăria Municipiului Focșani lansează cea de-a treia ediție a concursului „Vitrine de Crăciun”. Concursul se adresează operatorilor economici și va fi derulat în perioada 10 decembrie 2021 – 24 ianuarie 2022. Ce poți câștiga dacă te înscrii în concurs?

În perioada 10-22 decembrie 2021, agenții economici se pot înscrie în concurs, completând formularul de concurs, AICI.

Premiile, care pot fi obținute de către agenții economici, constau într-o sumă echivalentă cu un procent din impozitul aferent clădirii spațiului comercial, stabilit la nivelul anului ulterior desfășurării concursului.
• locul I – suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii pentru anul următor, în procent de 100%, dar nu mai mult de 10.000 lei;
• locul al II-lea – suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii pentru anul următor, în procent de 75%, dar nu mai mult de 7.500 lei;
• locul al III-lea – suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii pentru anul următor, în procent de 50%, dar nu mai mult de 5.000 lei.
Unde se desfășoară concursul?

Concursul se desfășoară pe șase zone din Municipiul Focșani, respectiv Centru, Obor, Est, Vest, Sud și Cartierul Mândrești, în total se vor acorda 18 premii.
Ce trebuie să faci pentru a te înscrie în concurs?
Agenții economici care doresc să se înscrie la concurs sunt rugați să completeze, în perioada 10-22 decembrie 2021, formularul on-line, pe care îl găsesc AICI.

Agenții economici vor atașa la formularul de înscriere și 3 fotografii color cu spațiul pavoazat.
Se pot înscrie și agenții economici care nu completează formularul on-line!
Aceștia pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Focșani cele 3 fotografii, în format print pe hârtie (A4) alături de formularul de înscriere, care poate fi descărcat de AICI.

Ce obligații au concurenții?

Pentru a fi câștigători, concurenții au obligația să respecte prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 510 din 31.10.2019 privind aprobarea regulamentului privind desfăşurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani. HCL nr. 510 poate fi consultată AICI.

La concurs va putea participa orice operator economic, denumit în continuare Participant, care îndeplineşte

cumulativ următoarele condiţii:
• este persoană fizică sau juridică autorizată, rezidentă în România;
• a realizat pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă deținute de Participant;
• administratorul Participantului nu este salariat şi/sau colaborator al Organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului concurs din partea Organizatorului;
• nu prezintă datorii la bugetul local al Municipiului Focșani în momentul înscrierii în Concurs și până la jurizare și acordarea premiilor;
• a respectat condiţiile de înscriere și jurizare la Concurs prin completarea în mod corespunzător, cu datele sale complete şi corecte, a formularului de înscriere prezentat în Anexa 1 a prezentului Regulament.

Înscriererea şi participarea la Concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare către Participanți.
Cum se desemnează câștigătorii?

Începând cu data de 23 decembrie 2020, fotografiile cu vitrinele împodobite vor fi postate pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, într-un format unitar, pentru a fi votate de cetățeni.
Votul în social media va fi deschis până în data de 15 ianuarie 2022, ora 24.00.
Vor fi jurizate doar spațiile pavoazate, juriul concursului urmând să analizeze și să puncteze următoarele criterii:
• relevanța pentru perioada sărbătorilor (0 – 25 puncte);
• impact vizual/design atractiv (0 – 25 puncte);
• originalitate (0 – 25 puncte);
• cromatică (cel mult 3 culori) (0 – 25 puncte).

Cele 4 criterii vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei lucrări de către juriu, oricare dintre criterii putând fi notat cu o valoare între 0-25 puncte. Câștigătorul va fi ales în proporție de 75% de către juriu și 25% din votul publicului.

Când vor fi anunțați câștigătorii?

Comunicarea câștigătorilor va fi făcută în data de 24 ianuarie 2022.
Vă așteptăm cu drag să participați la cea de-a III – a ediție a concursului nostru!

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source