Astăzi a fost inaugurat Centrul de zi de asistență și recuperare, cu sediul în Strada Libertății Nr. 398, Unirea, Oraș Odobești, Județul Vrancea. Acesta funcționează ca serviciu de asistență socială, în regim de zi, fiind o structură fără personalitate juridică, înființat prin Hotărârea Nr 128 / 29 octombrie 2018, aparținând furnizorului Primăria Orașului Odobești
Beneficiarii Centrului de zi de asistență și recuperare sunt persoane vârstince și persoane aparținând categoriilor defavorizate, care au domiciliul pe raza administrativă a UAT Odobești, precum și a persoanelor din teritoriul GAL TVV Vrancea și care se află în imposibilitatea de a se ingriji singure sau ale căror familii nu pot asigura, parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea acestor persoane, prin servicii constând în activităși de recuperare fizică, precum și servicii de asistență socială și consiliere psihologică.

Source