Proces verbal sedinta indata 8.04.2022, publicat 15.04.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 19 rectificare buget local

Consiliul Local Runcu, HCL 18 aprobare salarii functionari si personal contractual

Consiliul Local Runcu, HCL 17 alegere presedinte de sedinta

Proces verbal sedinta ordinara martie 2022, publicat 31.03.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 16 participare comuna PNRR

Consiliul Local Runcu, HCL 15 privind initiere actualizare PUG comuna Runcu

Consiliul Local Runcu, HCL 14 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate

Proces verbal sedinta ordinara februarie 2022, publicat 03.03.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 13 aprobare acte aditionale la contractele de inchiriere pasuni

Consiliul Local Runcu, HCL 12 clasificare drumuri

Consiliul Local Runcu, HCL 11 modificare art 1 din HCL 8

Consiliul Local Runcu, HCL 10 utilizare excedent

Proces verbal sedinta extraordinara 11.02.2022, publicat 15.02.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 9 modificare organigrama si stat functii

Consiliul local Runcu, HCL 8 aprobare buget local.

Proces verbal sedinta ordinara 28.01.2022, publicat 03.02.2022

Consiliul local Runcu, HCL 7 inchiriere teren Joampa

Consiliul local Runcu, HCL 6 modificare stat functii aparat de specialitate

Consiliul local Runcu, HCL 5 retea scolara 2022-2023

Consiliul local Runcu, HCL 4 privind aprobare plan lucrari interes local beneficiari lg.416

Consiliul local Runcu, HCL 3 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proces verbal sedinta indata 17.01.2022, publicat 19.01.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 2 privind aderarea Comunei Runcu la Zona Metropolitana Târgu-Jiu

Proces verbal sedinta extraordinara de indata 07.01.2022, publicat 10.01.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 1 criza sanitara Liceu Tehnologic Bilta 

Source