Proces verbal sedinta ordinara iunie 2021, publicat 24.06.2021

Consiliul Local Runcu HCL 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul Local Runcu HCL 31 stabilire cuantum ce revine titularului dreptului de administrare

Proces verbal sedinta ordinara 28.05.2021, publicat 03.06.2021

Consiliul Local Runcu HCL 26 aprobare Reguament proiecte hotarari.

Consiliul Local Runcu HCL 27 aprobare Regulament Consiliul local.

Consiliul Local Runcu HCL 28 modificare organigrama si stat functii.

Consiliul Local Runcu HCL 29 aderare Adia Stanesti

Consiliul Local Runcu HCL 30 privind rectificare buget local 2021.

Proces verbal sedinta extraordinara 26.04.2021, publicat 29.04.2021

Consiliul Local Runcu, HCL 25 aprobare Protocol Fundatia Mereu Aproape

Consiliul Local Runcu, HCL 24 Eficeintizare energetica Scoala Generala Dobrita

Consiliul Local Runcu, HCL 23 Eficientizare energetica Scoala primara Bilta

Consiliul Local Runcu, HCL 22 actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Proces verbal sedinta ordinara 16.04.2021, publicat 19.04.2021

Consiliul Local Runcu, HCL 21 aprobare dezmembrare terenuri

Consiliul Local Runcu, HCL 20 aprobare Regulament aparat

Consiliul Local Runcu, HCL 19 aprobare organigrama, stat functii

Consiliul Local Runcu, HCL 18 aprobare buget 2021+anexe

Consiliul Local Runcu, HCL 17 alegere presedinte de sedinta

⇒Proces verbal sedinta ordinara 26.03.2021, publicat 31.03.2021

Consiliul Local Runcu, HCL 16 concesionare teren.

Consiliul Local Runcu, HCL 15 concesionare spatii cabinete medicale

Proces verbal sedinta ordinara 26.02.2021, publicat 01.03.2021

Consiliul Local Runcu HCL nr.14 aprobare utilizare excedent

Consiliul Local Runcu HCL nr.13 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale.

RAPORT PRIMAR 2020

RAPORT VICEPRIMAR 2020

Proces verbal sedinta ordinara 29.01.2021, publicat 03.02.2021

Consiliul Local Runcu HCL nr.12 modificare stat functii

STAT DE FUNCTII 2020

Consiliul Local Runcu HCL 11 desemnare reprezentanti in consiliul de administratie Liceu

Consiliul Local Runcu HCL nr.10 aprobare tarif salubrizare

Consiliul Local Runcu HCL nr.9 clasificare drumuri de interes local.

Consiliul Local Runcu HCL nr. 8 desemnare membrii comisie evaluare secretar

Consiliul Local Runcu HCL nr.7 aprobare plan lucrari de interes local.

Consiliul Local Runcu HCL nr.6 aprobare retea scolara 2021-2022

⇒Proces verbal sedinta extraordinara 11.01.2021, publicat 13.01.2021

Consiliul Local Runcu HCL 5 privind aderarea comunei Runcu la Cluster BIO Oltenia

Consiliul Local Runcu HCL 4 privind aprobare indicatori obiectiv Marire capacitate sistem apa Runcu si Rachiti

Consiliul Local Runcu HCL 3 privind aprobarea proiectului Achizitie echipamente si dotari Liceu

Consiliul Local Runcu HCL 2 privind aprobarea proiectului Dotari destinate procesului educational

Consiliul Local Runcu HCL 1 privind alegeerea presedintelui de sedinta

Source