Hotarari ale Consiliului Local 2020

Hotararea nr. 92 din 16.10.2020_ reeșalonare plati contract vanzare-cumparare masa lemnoasa

Hotararea nr. 91 din 16.10.2020_ aprobare deviz general actualizat și indicatori economici actualizați _ grădinită

Hotararea nr. 90 din 16.10.2020_ Regulament de organizare si funcționare a Consiliului Local

Hotararea nr. 89 din 16.10.2020_alegere presedinte de sedinta

Hotararea nr. 88 din 23.09.2020_rectificare bugetara

Hotararea nr. 87 din 23.09.2020_ trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Bicazu Ardelean a unui imobil

Hotararea nr. 86 din 23.09.2020_ aprobarea prelungire scrisoare de garantie bancara

Hotarare nr. 85 din 11.09.2020_neasumare responsabilitate program scoli

Hotarare nr. 84 din 11.09.2020_rectificare bugetara-

Hotarare nr. 83 din 31.08.2020_alegere presedinte sedinta-

Hotarare nr. 82 din 31.08.2020_indicatori teh_ec_zona exterioara_parcare-

Hotarare nr. 81 din 31.08.2020_aprobarea contului de executie la 30 iunie 2020-

Hotarare nr. 80 din 31.08.2020_valorificare masă lemnoasa _1701 mc-

Hotarare nr. 79 din 31.08.2020_anulare obligatii fiscale accesorii-

Hotarare nr. 78 din 29.08.2020_desemnare membri CA Scoala-

Hotarare nr. 77 din 29.08.2020_aprobare indicatori teh-ec._Sistem Rutier-

Hotarare nr. 76 din 29.08.2020_faza PTH act ind teh-ec torent Zanogeni-

Hotarare nr. 75 din 29.08.2020_prelungire contract 4022_2019_CTT CONSTRUCTII SAFE-

Hotarare nr. 74 din 29.08.2020_rectificare bugetara-

Hotarare nr. 73 din 31.07.2020_alegere presedinte sedinta-

Hotarare nr. 72 din 31.07.2020_rectificare bugetara-

Hotarare nr. 71 din 31.07.2020_valorificare masă lemnoasa 2091 mc_suplimentar-

Hotarare nr. 70 din 31.07.2020_valorificare masă lemnoasa 5013 mc_suplimentar-

Hotarare nr. 69 din 31.07.2020_prelungire contract de închiriere_5566_2015-

Hotarare nr. 68 din 31.07.2020_modificare_completare HCL 61_2020 HCL 7_2020-

Hotarare nr. 67 din 31.07.2020_indreptare eroare materiala HCL 56_2020-

Hotarare nr. 66 din 31.07.2020_aprobare amenajament pastoral-

Hotarare nr. 65 din 31.07.2020_aprobare repartizare locuinta interventie-

Hotarare nr. 64 din 10.07.2020_ valorificare masa lemnoasa suprapunere-

Hotarare nr. 63 din 10.07.2020_ valorificare masă lemnoasa _accidentale-

Hotarare nr. 62 din 10.07.2020_ modificare HCL 29_2019_salarizare-

Hotarare nr. 61 din 10.07.2020_ modificare HCL 70_2019 HCL 7_2020-

Hotarare nr. 60 din 10.07.2020_ rectificare bugetara trim. III 2020-

Hotarare nr. 59 din 10.07.2020_ act DG si indicatori economici_Strada Cimitirelor

Hotarare nr. 58 din 30.06.2020_ privind marcare lemn_gratuit-

Hotarare nr. 57 din 30.06.2020_ iluminat public stradal-

Hotarare nr. 56 din 30.06.2020_ actualizare indicatori camin-

Hotarare nr. 55 din 30.06.2020_ prelungire scrisoare garantie camin-

Hotarare nr. 54 din 30.06.2020_ prelungire concesiune PRODUCRIN-

Hotarare nr. 53 din 30.06.2020_ folosire infrastructura iluminat-

Hotarare nr. 52 din 30.06.2020_alegere presedinte sedinta-

Hotarare nr. 51 din 30.06.2020_valorificare masa lemnoasa accidentale-

Hotarare nr. 50 din 30.06.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 49 din 30.06.2020_retragere municipiul Roman din ADI AQUA NEAMT-

Hotarare nr. 48 din 10.06.2020_salarizare-

Hotarare nr. 47 din 10.06.2020_iluminat public stradal-

Hotarare nr. 46 din 10.06.2020_achizitie servicii juridice-

Hotarare nr. 45 din 10.06.2020_aprobare plata penalitati AFIR_Torent Zanogeni-

Hotarare nr. 44 din 10.06.2020_prelungire valabilitate scrisoare garantie_apa uzata-

Hotarare nr. 43 din 19.05.2020_acordare mandat special amanare plata redeventa-

Hotarare nr. 42 din 19.05.2020_cumparare teren Forestar-

Hotarare nr. 41 din 19.05.2020_alegere presedinte sedinta-

Hotarare nr. 40 din 19.05.2020_indreptare eroare materiala HCL 30_2020-

Hotarare nr. 39 din 19.05.2020_ prelungire valabilitate scrisoare garantie_gradinita-

Hotarare nr. 38 din 19.05.2020_rectificare buget local

Hotarare nr. 37 din 19.05.2020_aprobare rezultate inventariere 31.12.2019-

Hotarare nr. 36 din 19.05.2020_aprobare cont de executie trimestrul I-

Hotarare nr. 35 din 19.05.2020_aprobare cont anual de executie-

Hotarare nr. 34 din 19.05.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 33 din 19.05.2020_valorificare masa lemnoasa suprapunere-

Hotarare nr. 32 din 14.04.2020 facilitati chirii COVID-

Hotarare nr. 31 din 14.04.2020 actualizare indicatori gradinita-

Hotarare nr. 30 din 14.04.2020 documentatie teh-ec si ind teh-e-

Hotarare nr. 29 din 14.04.2020 rectificare bugetara-

Hotarare nr. 28 din 14.04.2020_alegere presedinte sedinta-

Hotarare nr. 27 din 14.04.2020_valorificare masa lemnoasa suprapunere-

Hotarare nr. 26 din 14.04.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 25 din 14.04.2020_valorificare masă lemnoasa produse rarituri-

Hotarare nr. 24 din 31.03.2020_alegere presedinte sedinta-

Hotarare nr. 23 din 31.03.2020_Taxe si impozite pentru anul 2020-

Hotarare nr. 22 din 31.03.2020_actualizare indicatori gradinita-

Hotarare nr. 21 din 31.03.2020_modificare contracte de inchi

Hotarare nr. 20 din 31.03.2020_cumparare_schimb teren-

Hotarare nr. 19 din 31.03.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 18 din 31.03.2020_modificare HCL 17_28.02.2019_chirie pasuni-

Hotarare nr. 17 din 17.03.2020_Modificare HCL nr 63 din 12.11.2018-

Hotarare nr. 16 din 17.03.2020_stabilire salar de baza functionar public-

Hotarare nr. 14 din 18.02.2020_repartizare inchiriere locuinta interventie-

Hotarare nr. 15 din 18.02.2020_salarizare-

Hotarare nr. 13 din 18.02.2020_reesalonare plati contract masa lemnoasa-

Hotarare nr. 12 din 18.02.2020_modificare HCL nr. 85 _2019-

Hotarare nr. 11 din 18.02.2020_alegere presedinte

Hotarare nr. 10 din 18.02.2020_valorificare masa lemnoasa suprapunere-

Hotarare nr. 9 din 18.02.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 8 din 18.02.2020_aprobare buget local-

Hotarare nr. 7 din 30.01.2020_modificare HCL 70_2019-

Hotarare nr. 6 din 30.01.2020_alegere presedinte-

Hotarare nr. 5 din 30.01.2020_salarizare-

Hotarare nr. 4 din 30.01.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 3 din 09.01.2020_propunere evaluare-

Hotarare nr. 2 din 09.01.2020_valorificare masa lemnoasa-

Hotarare nr. 1 din 09.01.2020_aprobare deficit_excedent-

Source