Hotărârea nr.1/2020 – privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Municipiului Brad al anilor precedenți
Hotărârea nr.2/2020 – privind utilizarea excedentului bugetului local din anul 2020 pentru realizarea unor lucrări de investiții în municipiul Brad în anul 2021
Hotărârea nr.3/2020 – privind scoaterea din evidența fiscală a unei persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia

Source