Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, pe care trebuie sa le presteze in anul 2023 beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Source