privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii si Solidaritiitii Sociale si UAT Comuna Straoane pentru realizarea proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-Sll MMSS” (Cod MySmis130963).

Source