privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Source