privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente investitiei „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE, COMUNA STRĂOANE, JUDEŢUL VRANCEA”.

Source