privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023.

Source