privind alegerea presedintelui de sedinta pentru conducerea sedintelor Consiliului Local al Comunei Straoane si semnarea hotararilor pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023.

Source