Privind : modificarea HCL nr.32/24.07.2023-privind : modificarea HCL nr.56/24.10.2022 -privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii” MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL’ -în comuna Străoane, judetul Vrancea, aprobat pentru finanţare prin Programul national de investiţii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentănd categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Source