Privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III 2021.

Source