PRIVIND: aprobarea vânzării masei lemnoase pe picior ,în volum de 1054,67 m3, producţie 2023, din fondul forestier al Comunei Străoane, prin licitaţie publică cu plic închis/negociere şi stabilirea preţului de pornire.

Source