Privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul „Amenajare Piste Biciclete, comuna Straoane, jud. Vrancea” in cadrul programului de realizare a pistelor pentru biciclete derulat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Source