privind rectificarea bugetului local de venituri ş1 cheltuieli pe trim. III -2023.

Source