privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat „ RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA STRAOANE, JUDETUL VRANCEA ” – prin PNDR.

Source