Privind aprobarea prppunerilor Consiliului de administratie s Scolii Generale Straoane, pentru drepturile banesti, aferente personalului didactic care a solicitat cheltuieli de naveta in luna IUNIE 2022.

Source