Privind aprobarea propunerilor Consiliului de administratie a Scolii Generale Straoane, pentru drepturile bănesti , aferente personalului didactic care a solicitat cheltuieli de naveta in luna iunie 2023.

Source