Privind: declararea de uz si interes public local a unui imobil in vederea atestarii apartenentei acestuia la inventarul bunurilor aflate in domeniul public al comunei Straoane, judetul Vrancea.

Source