Hotararea nr 31-2024 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Romos, a unor imobile -terenuri, situate in intravilanul com. Romos si aprobarea inventarului bunurilor

Source