Privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II 2021

Source