privind modificarea și înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului local Străoane nr. 21/26.04.2023, referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Familiei Ocupaționale „Administrație,” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Străoane, județul Vrancea, începând cu data de 01 mai 2023.

Source