Privind: Aprobarea includerii Comunei Străoane, Judeţul Vrancea la Noul Parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociaţiei Grupul de Acţiune Localii Podgoria Panciu , care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027, finanţată ăn cadrul Planului Strategic PS 2023-2027„

Source