Privind: aprobarea documentației tehnico-economice la faza de proiectare aferentă obiectivului de investiție „ÎNFIINȚARE DE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA STRĂOANE, JUDEȚUL VRANCEA” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10. Fondul Local.

Source