Hotărârea nr. 25 din 23.07.2020 privind implementarea proiectului ” INSTALATII DE ILUMINAT PUBLIC LED IN COMUNA STRAOANE, JUDETUL VRANCEA” si aprobarea documentatiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici

Source