Primaria Municipiului Tulcea | HOTĂRÂREA NR. 239 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 41 ALIN. (5) și (6) DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 29/28.08.2008

Source