Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Straoane,judetul Vrancea, incepand cu data de 01 mai 2023.

Source