Privind aprobarea cupărării suprafeței de 1000mp teren vie degradată situate în intravilan din t.46, p.2612 din str. Valea danei, care va avea destinație de teren întoarcerea utilajelor de deszapezire, a mașinilor pentru ridicarea gunoiului și alte asemenea.

Source