Privind aprobarea propunerilor Consiliului de Administratie a Scolii Generale Straoane, pentru drepturile banesti aferente personalului didactic care a solicitat cheltuieli de naveta in luna februarie 2022.

Source