HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.29/2021, privind aprobarea execuței bugetului local al Comunei Baia de Criș și a contului de execuție al bugetului din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe trimestrul I 2021

HCL 29
Source