HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.27/2021, privind actualizarea programului anual de achiziții publice pe anul 2021

HCL 27
Source