HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ADOPTATĂ ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 7.03.2021, ORA 16 DESFĂŞURATĂ PE PLATFORMA ZOOM

În conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată şi ale art. 3 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 32/6.03.2021 privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru Municipiul Timişoara, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Ghiroda, Comuna Giroc şi Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş;

În conformitate cu prevederile Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6578/6.03.2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru Municipiul Timişoara, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Ghiroda, Comuna Giroc şi Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş;

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA CONVOCAT ÎN DELIBERARE ÎN DATA DE 7.03.2021

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Creşele din administrarea Primăriei Municipiului Timişoara se închid temporar pe perioada stării de carantină zonală, respectiv în perioada cuprinsă între 08.03.2021, ora 00.00 – 22.03.2021, ora 00. 00;

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând din data de 08.03.2021, după afişarea sa pe site­ul Primăriei Municipiului Timişoara.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” din cei 18 membrii votanţi, preşedintele şi vicepreşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

PRIMAR

DOMINIC FRITZ

AVIZAT SECRETAR GENERAL
CAIUS ŞULI

The post HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source